อะไหล่ เครื่องแยกกากผลไม้มือหมุน พลาสติก Lexen

 

 • Part no. 1. แขนหมุน (Handle) ราคา 200 บาท

 • Part no. 2. ห้องคั้น (Body) ราคา 300 บาท

 • Part no. 3. บุชท้ายเกลียว (Auger Bushing) 40 บาท

 • Part no. 4. เกลียว (Auger) ราคา 350 บาท

 • Part no. 5. ซีลยางฝาปิด (Nilon Washer) ราคา 40 บาท

 • Part no. 6. ฝาปิดเกลียว (End Cap) ราคา 150 บาท

 • Part no. 7. ฝาปิดเกลียวเล็ก (Small Screw Cap) ราคา 40 บาท

 • Part no. 8. ฐานยึดห้องคั้น (Locking Base) ราคา 350 บาท

 • Part no. 9. ตัวกด (Pusher) ราคา 100 บาท

 • Part no.10. ถ้วย (Juice Cup) ราคา 180 บาท

 • Part no. 11. ตัวยึดฐาน (Clamp) ราคา 80 บาท

 • Part no. 12. ตะแกรง (Sieve) ราคา 120 บาท

หมายเหตุ ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง

ติดต่อสั่งซื้ออะไหล่เครื่องแยกกาก Lexen หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Juicerclub โทร. 082 499 4265, 086 649 6465, 081 835 7723, และ 02 413 1633 Fax. 02 454 5064 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.