อะไหล่ Angel Juicer Model 7500

พร้อมส่ง ทันที ทุกชิ้น

โทร. 082 499 4265 , 086 649 6465, 02 454 1465

 

 • Part no.1 ไม้กดผักผลไม้ (Wooden Pusher Standard) ราคา 290 บาท

 • Part no.2 ไม้กดผักผลไม้หัวซีลยาง (Wooden Pusher with Silicone Ring) ราคา 590 บาท

 • Part no.2-1 ซีลยางไม้กดผักผลไม้ (Wooden Pusher O-Ring) ราคา 120 บาท

 • Part no.3 ห้องคั้นกรองละเอียด (Extracting Screen Standard Housing) ราคา 7,500 บาท

 • Part no.3-1 ซีลยางห้องคั้น (2 เส้น) (Silicone O-Ring for Extracing Housing) ราคา 290 บาท

 • Part no.4 เกลียวคู่ (Twin Gears) ราคา 8,000 บาท

 • Part no.5 ฝาครอบห้องคั้น (Splash Guard) ราคา 500 บาท

 • Part no.6 เหยือกรองกาก (Pulp Container) ราคา 150 บาท

 • Part no.7 เหยือกรองน้ำ (Juice Container) ราคา 250 บาท

 • Part no.8 แปรงทำความสะอาด ธรรมดา (Cleaning Brush Regular) ราคา 250 บาท

 • Part no.9 แปรงทำความสะอาด พรีเมี่ยม (Cleaning Brush Premium) ราคา 250 บาท

http://juicerclub.com/images/stories/Pic_Angel_Parts/parts%209.jpg

 • Part no.10 สิ่วขูดห้องคั้น (่Screen Scraper) ราคา 250 บาท