อะไหล่ Hurom H10

พร้อมส่ง ทันที ทุกชิ้น

โทร. 082 499 4265 , 086 6496465, 02 413 1633

 

 • Part no.1 ตัวกดผลไม้ (Pusher)

 • Part no.2 ฝาปิดพร้อมช่องใส่ผลไม้ (Hopper)

 

 • Part no.3 เกลียวคั้นน้ำ (Squeezing Screw)

 • Part no.4 ตะแกรงกรองละเอียด (Fine Strainer)

 • Part no.5 ตะแกรงกรองสมูทตี้ (Coarse Strainer)

 • Part no.6 โครงรีดน้ำ (Spinning Brush)

 • Part no.7 ใบปาดน้ำ (Silicone Brush)

 • Part no.8 โถแยกกากแยกน้ำ (Chamber)

 • Part no.8-1 ซีลยางใต้โถ (Drum Silicone)

 • Part no.9 ก้านควบคุมช่องแยกกาก (Control Lever)

 

 • Part no.10 ฝาปิดช่องน้ำผลไม้ (่Juice Cap)

 • Part no.10-1 ยางปิดช่องน้ำผลไม้ (Flap Seal)

 • Part no.11 เหยือกใส่กากผลไม้ (Pulp Container)

 • Part no.12 ฝาปิดเหยือกใส่น้ำผลไม้ (Juice Container Lid)
 • Part no.13 เหยือกใส่น้ำผลไม้ (Juice Container)

 • Part no.14 แปรงทำความสะอาดเล็ก (Small Cleaning Brush)
 • Part no.15 แปรงทำความสะอาด (Cleaning Brush)

 

 • Part no.16 ฝาปิด (Hopper Cover)

 

 • Part no.17 ชุดคว่ำโถแยกกากแยกน้ำ (Chamber Rack)