อะไหล่เครื่องคั้นแยกกาก HDcooksense

 • Part no.1. ตัวกดผลไม้ (Pusher) ราคา 180 บาท

 • Part no.2. ฝาปิด (Hopper) ราคา 390 บาท

 • Part no.3. เกลียว (Ultem Screw) ราคา 1,450 บาท

 • Part no.4. ถ้วยกรอง (Ultem Extraction Net) ราคา 850 บาท

 • Part no.5. ชุดปาดห้องคั้น (Rotating Burst Set) ราคา 400 บาท

 • Part no.5-1. โครงปาดห้องคั้น (Body Rotating Brush) ราคา 250 บาท

 • Part no.5-2. ยางใบปาด (Silicone Brush) ราคา 2 ชิ้น 150 บาท

 • Part no.6. ชุดโถรับน้ำ (Container Set) ราคา 650 บาท

 • Part no.6-1. เฟือง (Gear) ราคา 250 บาท

 • Part no.6-2. ซีลโถรับน้ำ (Silicone Sealer Drum) ราคา 70 บาท

 • Part no.6-3. ซีลใต้โถรับน้ำ (Silicone Sealer Residue) ราคา 70 บาท

 • Part no.7. แปรง (Cleaning Brush) ราคา 70 บาท

 • Part no.8. แก้วรองน้ำ-กาก (Juice-Residue Cup) ราคา 190 บาท

หมายเหตุ ราคายังไม่รวมค่าขนส่ง

ติดต่อสั่งซื้ออะไหล่ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Juicerclub โทร. 082 499 4265 086 649 6465 081 835 7723 , และ 02 413 1633 Fax. 02 454 5064 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.